Geannuleerde training juli en augustus

Beste leden,

Het gemeentebestuur van Wichelen heeft ons laten weten dat er in het GIBO De Meander de eerste en de laatste week van het zomerverlof sportkampen zijn georganiseerd.
Bijgevolg kunnen we geen gebruik maken van de zaal om te trainen op dat tijdstip.
De trainingen van 5 & 7 juli, en die van 23 & 25 augustus worden dus geannuleerd.
Je kan altijd op onze website de kalender raadplegen om te kijken wanneer er trainingen zijn.
En natuurlijk op de Spond zie je ook de uitnodiging verschijnen die je dan kan aanvaarden of afwijzen.

Nog een bijkomende vraag ivm de Spond: 
Indien mogelijk vul deze zo snel mogelijk in als de uitnodiging komt. Wij proberen alles voor te bereiden voor de lessen, dus hoe eerder we het weten met hoeveel we zijn des te makkelijker voor ons.
En wij als lesgevers proberen dit ook.

Groetjes namens het bestuur van Sandokan-Ryu.
 

Trainingen komende week, 11 en 13 januari

Beste leden,

Ik stuur jullie deze mail naar aanleiding van de voorziene trainingen komende week.
We hebben namelijk een probleem met onze bezetting.

Vermits de voorzitter positief getest is op Covid-19 en in isolement dient te blijven tot en met komende vrijdag, één trainer gekwetst is en een andere trainer kan volgende week zeker niet aanwezig zijn zitten we onderbemand voor de volgende 2 trainingen.
Door deze factoren kunnen we kwalitatief geen lesgeven en gaan we de lessen van volgende week opschorten.

Ook zitten we in ons achterhoofd met de bizarre vooruitzichten van het aantal oplopende besmettingen, hiervoor gaan we week per week bekijken wat de besmettingsgraad is en wat de richtlijnen gaan zijn voor de sportsector.
Voorlopig plannen we nog altijd de trainingen verder in.
We willen wel dat iedereen kwalitatief, veilig en gezond kan sporten.

Voor de dagen, week, weken,… dat er niet zou kunnen getraind worden zullen we meenemen naar de 2de helft van het jaar waarvoor er dan gecompenseerd zal worden met de volgende lidgelden.

Intussen hebben jullie ook een mail ontvangen met de uitnodiging voor ons nieuwjaarsontbijt, deze is dus ook verschoven door de gekende maatregelen.
Vergeet jullie niet in te schrijven voor 1 februari.

Namens het bestuur en de lesgevers,

Hou het veilig en vele groetjes.
 

Nieuws trainingen ivm Covid-19

Beste leden,

We zien dagelijks Corona dichterbij komen in ons leven, klassen moeten thuisblijven, meer en meer mensen in onze vriendenkring worden besmet.
Dit merken we ook in onze sport, niet iedereen kan erbij zijn doordat er leden in quarantaine moeten, al dan niet besmet. Ook merken we dat sommige leden zich ook niet meer veilig voelen om te komen sporten.

Daarom gaan we ons verstand gebruiken en zelf de knoop doorhakken.
Vermits er maar 4 trainingen meer zijn en we dan toch met kerst en nieuwjaar thuis zijn gaan we de komende 2 weken cooldownweken inroepen.
We vinden dit ook spijtig maar willen hier toch geen verdere risico’s nemen.

Zo kunnen we allen samen gezond kerst en eindejaar vieren en het nieuwe jaar ingaan met volle moed.

Bij deze wensen wij jullie alvast prettige feesten en we zien elkaar terug op de eerste training in 2022 en dit 4 januari. We gaan ervan uit dat we terug kunnen oppikken dan.

Vergeet ook niet in te schrijven voor het nieuwjaarsontbijt waar we gezellig kunnen samen zijn. We zullen juist moeten rekening houden met de tegen dan geldende maatregelen maar kijken er hoopvol naar uit.

Groetjes en keep it safe,

Namens het bestuur van Sandokan-ryu.

Sint-Maarten

Sint

Beste leden,

Zoals iedereen wel weet vieren we op 11 november Sint-Maarten.

Wij trainen echter niet op deze feestdag maar de Sint heeft mij laten weten dat hij wat lekkers gaat bezorgen.  Dat kan ik dan uitdelen op 9 november.

 

Dus graag in grote getale aanwezig op 9/11/2021 zodat jullie dit in ontvangst kunnen nemen om er thuis van te smullen.

 

Groetjes

 

Juan Ponnet - Voorzitter

 

Covid-19 - Situatie vanaf 1 november

 

Beste leden,

Volgend nieuws hebben we ontvangen aangaande de richtlijnen voor sporters tijdens de trainingen vanaf nu tot nader order betreffende Covid-19.

Deze komen van de Vlaamse sportfederatie.

Vermits we indoor zeker niet met meer dan 200 personen zijn, is het ok dat jullie de eerste keer dat jullie binnen komen het Covid Safe Ticket laten zien, dan hoeven jullie geen mondmasker te dragen wat ons betreft.

 

Situatie vanaf 1 november

Tijdens het sporten zelf gelden er geen beperkende maatregelen. Sportactiviteiten kunnen op een normale manier plaatsvinden. Er gelden wel enkele controlerende maatregelen voor publiek en met betrekking tot de toegang tot en het beheer van sportinfrastructuur. We sommen ze hier voor je op.

Maatregelen met betrekking tot het dragen van een mondmaker (vanaf 29 oktober!)

 • Van zodra je een indoor sportinfrastructuur betreedt, moet je verplicht een mondmasker dragen. Het mondmasker is verplicht voor iedereen in de gangen, tribunes en kleedkamers (behalve in de douche). Behalve voor wie een Covid Safe Ticket kan voorleggen en dit vanaf de ouderdom van 12 jaar.
 • Je mag het mondmasker tijdelijk afzetten om iets te eten of te drinken.
 • Tijdens het sporten moet je geen mondmasker dragen.
 • Het mondmasker is niet verplicht op plaatsen en evenementen waar het CST van toepassing is, met uitzondering van het personeel van fitnesscentra en van inrichtingen en plaatsen waar horeca-activiteiten uitgeoefend worden.

Publiek (onder voorbehoud van bevestiging op 29/10)

 • Er zijn geen beperkende maatregelen indien het publiek indoor onder de 200 personen en outdoor onder de 400 personen blijft. Houd wel rekening met de algemene verplichtingen voor het dragen van een mondmasker in publiek toegankelijke indoorinfrastructuur.
 • Bij meer publiek heb je als organisator twee opties:

JE WERKT ZONDER COVID SAFE TICKET

 • Beperkende maatregelen zoals social distance, mondmasker (enkel indoor) en handhygiëne blijven behouden
 • Het mondmasker mag tijdelijk afgezet worden als je op een vaste plaats zit of om te eten of te drinken.
 • Je moet goedkeuring vragen aan je lokaal bestuur: je vult een CERM-scan in en indien indoor ook een CIRM-scan
 • Het maximum toegelaten publiek is beperkt tot 3.000 personen indoor (of 100% van CIRM-capaciteit indien dit lager is dan 3.000) of 5.000 personen outdoor
 • Via een CIRM-scan kan je van deze maximum aantallen afwijken indien je je publiek in compartimenten tot max. 30% van de tribunecapaciteit kan laten plaatsnemen.

JE WERKT MET EEN COVID SAFE TICKET (VOOR IEDERE BEZOEKER)

 • Voor deze ‘massa-evenementen’ heb je de toestemming van je lokale bestuur nodig
 • Je hoeft geen beperkende maatregelen op te leggen
 • Het publiek is beperkt tot maximum 75.000 personen.
 • Ook voor massa-evenementen met minder dan 200 personen binnen of 400 personen buiten kan je met een Covid Safe Ticket werken. Informeer de deelnemers in dat geval duidelijk op voorhand.

Kinderen tot 12 jaar moeten net zoals voor de toepassing van het Digital Covid Certificate, ook voor het Covid Safe Ticket niet getest worden.
Je bent als organisator NIET verplicht de testmogelijkheid aan de ingang van het evenement aan te bieden.

Indoor infrastructuur

 • Je moet over een eigen actieplan inzake ventilatie en monitoring van de luchtkwaliteit beschikken. Bij de opmaak hiervan gebruik je het generieke implementatieplan ventilatie als leidraad.
 • Volgens het federale MB moet je verplicht CO2-meters plaatsen in alle besloten gemeenschappelijke ruimtes van inrichtingen die tot de sportsector behoren, met inbegrip van de fitnesscentra, waar meerdere mensen zonder mondmasker samenkomen voor een periode van langer dan 15 minuten. Voor sportinfrastructuur vallen enkel de sportruimtes en de kleedkamers hieronder (met uitzonderingen, zie verder)
  • De CO2-meter moet aanwezig zijn wanneer de activiteit plaatsvindt.
  • Deze CO2-meters moet je op een voor de bezoeker zichtbare plaats ophangen, maar niet naast open ramen of deuren en niet naast de uitgang van de ventilatie.
  • De CO2 meter moet je instellen op een waarschuwingsniveau van 900 ppm. Indien deze drempel wordt overschreden, moet je bijkomende beheersmaatregelen nemen op basis van het hogervermelde actieplan. Wordt de waarde van 1200ppm overschreden, bevelen we aan te voorzien in een erkend systeem voor luchtdesinfectie of luchtfiltratie die een luchtkwaliteit verzekert die gelijkwaardig is aan 900ppm.
  • Bijkomende tips over ventilatie en correct gebruik van CO2-meters vind je terug op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

UITZONDERINGEN

Het plaatsen van de CO2-meter is niet verplicht, maar wel aanbevolen:

 • wanneer je een publiek toegankelijk alternatief weergavesysteem in realtime kan voorzien (bijvoorbeeld als er reeds een centraal CO2 meetsysteem bestaat zoals bij een gebouwbeheersysteem).
 • in sportruimtes met een oppervlakte van minstens 400 m2, een hoogte van minstens 7 meter en met mechanische ventilatie of buitendeuren en -ramen die open kunnen. Deze ruimtes moeten wel beschikken over een actieplan ventilatie, zoals aangegeven in het basisprotocol sport en corona
 • in kleedkamers waar de bezoekers minder dan 15 minuten verblijven, op voorwaarde dat je hiervoor over een actieplan beschikt.

We adviseren om in dit actieplan ventilatie minstens volgende items op te nemen:

 • Individuen of sportgroepen mogen de kleedkamer niet langer dan 15 minuten gebruiken
 • Je moet een vrij tijdslot inlassen waarin individuen/sportgroepen de kleedkamer niet mogen gebruiken om maximaal te kunnen verluchten/ventileren.
 • Tijdens het gebruik van de kleedkamer houden de gebruikers het mondmasker zoveel mogelijk op (behalve tijdens het douchen).
 • Voor inspiratie verwijzen we naar het implementatieplan ventilatie voor extra maatregelen.

 

Groetjes,

 

Juan Ponnet - Voorzitter

Kwaliteitssterren 2021-2022

Beste leden, 

We zijn sinds kort weer opgestart, sommige leden hebben afgehaakt door de gekende Covid-reden maar er komen ook nieuwe sporters naar ons toe.
Als vereniging voor verdedigingssport zijn we heel blij dat er ook nieuwe mensen de weg vinden naar onze dojo maar ook dat we toch 85% van onze reeds aangesloten leden terugzien op de tatami.

Dit jaar mogen we dan ook weer trots zijn dat onze club kwaliteitssterren heeft behaald voor kwalitatieve jeugdwerking.
En deze voor de thema’s:
- Gezond en etisch sporten
- Promotionele activiteiten
- Communicatie
- Basiswerking

Zo mogen we stellen dat we als club en met name het bestuur en de lesgevers goed bezig zijn.
Dus alvast ook bedankt aan al diegenen die hieraan hebben meegewerkt.

Juan Ponnet - Voorzitter
+32 468 15 07 39​

 

Kwaliteitssterren - 2021-2022

Versoepelingen

Beste leden en vooral ouders / begeleiders,

Vermits er een aantal versoepelingen in voege zijn sinds 1 september mogen de ouders die kinderen komen afzetten ook terug in de zaal komen, maar dan wel met mondmasker.
Indien je wenst mag je ook terug als toeschouwer blijven waarbij je op de bank mag zitten en dan mag je jouw mondmasker afzetten éénmaal je plaats hebt genomen. Houd afstand van 1,5 m in gedachten.
Bij verplaatsingen zet je je mondmasker terug op.

Grtz

Juan Ponnet - Voorzitter
+32 468 15 07 39

Betere vooruitzichten

Beste leden,

Er zijn betere vooruitzichten in het Coronaverhaal, naar alle waarschijnlijkheid zullen de beperkingen voor indoor contactsport vanaf 1 juli van de baan geveegd worden naar aanleiding van de dalende cijfers.

Dit wil niet zeggen dat we onvoorzichtig te werk willen gaan, daarna zijn er maar 2 trainingen meer en dan is het vakantieperiode.
Dus gaan we deze trainingen tot 8 juli gewoon laten doorgaan op de huidige wijze, namelijk voor de kids tot en met 12 jaar.
Na de vakantieperiode plannen we in dat klein en groot weer terug normaal kan komen trainen.

Om dit te bewerkstelligen is er ook beslist om te starten op dinsdag 17 augustus zodat we alles goed kunnen voorbereiden met het bestuur nadat ook wij van onze vakantie hebben kunnen genieten.
Hoe en wat deze organisatie behelst zal nog aan jullie gecommuniceerd worden, maar we leven op HOOP.

Groetjes en Stay Safe,

Namens het bestuur.

Ledennamiddag 2021

Beste leden,

graag wil ik jullie nog eens herinneren aan de ledennamiddag van 4 juli.

De coronacijfers en maatregelen evolueren positief dus we kunnen met z'n allen gezellig samenkomen voor een hapje, een drankje, een gezellige babbel en natuurlijk om het 35-jarig bestaan van onze club te vieren.

Sommigen onder jullie hebben reeds de aanwezigheid bevestigd. Kunnen de anderen eens piepen in de agenda of het past? Ook als je er niet kan bijzijn, hoor ik het graag.

Feestelijke groetjes,

het bestuur

 

Ledennamiddag 2021