Opstart training voor -13 jarigen

Beste leden,

Corona blijft ons leven beheersen op alle vlakken, dus ook op sportief vlak.

We hebben met ons bestuur intern vergadering gehad en willen jullie onze beslissing meedelen:

Voor de + 13-jarigen ligt het trainen nog steeds stil, hiervoor mag je enkel outdoor trainen, met maximum 4 personen, trainers inclusief en met 1,50m afstand.
Dit is iets wat we in onze contactsport niet kunnen waarmaken.

We kunnen wel terug aan de slag met de - 13-jarigen. Hier gaan we dan ook in januari mee starten, telkens op dinsdag en donderdag van 19u tot 20u (joepiiiieeeeee).
Verdere evaluatie voor de komende maanden volgt. We trainen wel altijd in de grote zaal voor de gekende redenen.

Betreffende de maatregelen gelden dezelfde die iedereen intussen al wat kent:

 • Handen voor en na ontsmetten.
 • Geen publiek in de zaal.
 • Ouders zetten hun kinderen af aan de deur en vertrekken dan terug. Eveneens bij het ophalen mag je tot aan de deur.
 • Ouders dragen hun mondmasker voor het afzetten en proberen 1,50m afstand onderling te houden.    
 • Geen gebruik van kleedkamer of douche, dus kinderen komen in hun kimono naar de Dojo.
 • Na de training ontsmetten van gebruikt materiaal.

Vermits we terug beginnen trainen dienen ook de verzekeringen in orde te zijn, naar diegenen die kwamen te vervallen is er een mail gestuurd om dit in orde te brengen. Doe dit dus zeker voor je weer op de Tatami komt.

Voor de lidgelden van de +13-jarigen gaan we nog niets rekenen, we zullen dit pas beginnen aanrekenen als we terug starten met trainen.
Voor de lidgelden van de -13-jarigen is het zo dat er in januari terug dient betaalt te worden, deze zullen jullie ook per mail krijgen in de eerste helft van januari.

Vermits we niet weten wat de toekomst biedt gaan we in plaats van 6-maandelijks te betalen dit jaar een 3-maandelijkse verrekening maken. Dit betekent dat je nu betaald voor januari, februari en maart. Een volgende afrekening zal dan begin april komen en dit voor april mei en juni. En de laatste afrekening van dit jaar zal in september komen, dit dan voor de resterende 4 maand. Juli en augustus wordt er zoals steeds niets aangerekend.

Betreffende de aanwezigheid, reageer zeker op tijd op de Spond App zodat we ons kunnen organiseren aan de hand van het aantal aanwezigen.

Hou het intussen veilig en verder wens ik jullie namens het bestuur een gelukkig nieuwjaar.
 

Ledennamiddag 2021

Beste leden,

we hopen dat jullie allen gezond en wel zijn en dat jullie een fijne kerst hadden.

Jammer genoeg gooit Corona nog steeds roet in het eten en kan de nieuwjaarsreceptie op 9 januari niet doorgaan. Maar niet getreurd, uitstel is geen afstel.

We hebben namelijk een goede reden om feest te vieren: zo bestond onze club afgelopen mei 35 jaar! Daarom maken we van de uitgestelde nieuwjaarsreceptie een groot feest. Allen welkom op 4 juli voor onze ledennamiddag. Voor meer details, zie bijlage. Kom jij ook?

 

Feestelijke groetjes,
het bestuur

Ledennamiddag 2021

 

Najaar 2020

Beste leden,

Intussen heeft iedereen zijn cadeautje van de Sint in ontvangst mogen nemen, normaal word zoiets op training uitgedeeld maar vermits alles stil ligt heb ik met de Sint overeengekomen dat ik dit aan jullie bezorgde.

Ik breng hier even het nieuws dat te verwachten was in dit rare jaar.
We hebben richtlijnen dat we tot 13 december niet meer indoor mogen trainen, en we zien ook geen versoepeling meer tegen die tijd. Dan waren er nog twee trainingen en lagen we weer twee weken stil.
Daarom is er beslist om tot en met nieuwjaar geen risico te lopen en geen trainingen meer te voorzien.
Volgens ons is dit de beste en veiligste oplossing die we als bestuur kunnen en durven nemen.

Intussen blijven we natuurlijk vooruit plannen, we zitten zeker niet af te wachten.
De kalender voor komend jaar is ook reeds klaar, ik zal jullie die digitaal doorsturen.
De trainingen vanaf nieuwjaar zijn al ingepland voor een gans jaar en de zaal is al gereserveerd voor het voorjaar.
Ook onze nieuwjaarsreceptie is al gepland, locatie is geregeld, hier krijgen jullie in de komende dagen een uitnodiging in jullie mailbox van onze lieftallige secretaris Lien. Zij zal notie nemen van jullie antwoord of je al dan niet kan komen. 

Al dit is natuurlijk allemaal onder voorbehoud en afhankelijk van wat de maatregelen zullen worden vanaf 1 januari 2021. Hopelijk kunnen we wat meer trainen in het nieuwe jaar...

Houd intussen alles veilig en draag zorg voor elkaar en dan zien we elkaar terug in betere tijden.

Namens het bestuur,
Sandokan-Ryu
Juan Ponnet - Voorzitter

Covid 19 maatregels vanaf 29.10.2020

Beste leden, 

Hierbij nog wat info,

Covid 19 maatregels vanaf 29.10.2020:

 • Verplichte sluiting van alle indoor sportinfrastructuur – ook voor de U12!
  • Enige uitzonderingen:
   • Activiteiten in het kader van onderwijs
   • Sportstages en -kampen voor U12 die door de lokale overheid zijn georganiseerd
 • Sporten in georganiseerd verband (in clubs, sportlessen, groepen…) is verboden, behalve outdoor voor kinderen tot 13 jaar (geboortejaar 2008 of later)
 • Indoor sporten is verboden, behalve voor kinderen tot 13 jaar die op sportkamp zijn of voor (buiten)schoolse activiteiten
 • Niet-georganiseerde (individuele) sportactiviteiten zijn enkel toegelaten indien je outdoor sport:
  • met het huishouden, eventueel aangevuld met 1 toegestaan nauw contact. Enkel in deze context mag je sporten zonder afstand te houden
  • of met maximum 4 personen en dat altijd met afstand van 1,5m
 • Kleedkamers en douches blijven gesloten, behalve voor kinderen tot 13 jaar die op sportkamp zijn of LO-lessen hebben op school. Zij mogen gebruik maken van kleedkamers (geen douches!)  
 • Sportkantines blijven gesloten
 • Sportkampen enkel voor kinderen tot 13 jaar (overnachtingen zijn verboden) en enkel na goedkeuring van het lokaal bestuur
 • Professionele sporten en topsport zijn mogelijk mits toestemming bevoegde minister
 • Publiek is niet toegelaten, behalve 1 persoon van het huishouden bij kinderen tot 13 jaar of 1 begeleider bij een G-sporter. Zij kunnen zelf niet participeren aan de sportactiviteit, houden te allen tijde 1,5m afstand en dragen zowel indoor als outdoor verplicht een mondmasker 
 • De essentiële medewerkers en vrijwilligers die nodig zijn voor de organisatie van de toegelaten sportactiviteiten, kunnen aanwezig zijn op de sportaccommodatie, mits het respecteren van de veilige afstand en het dragen van een mondmasker.

Sandokan-Ryu
Juan Ponnet - Voorzitter

Trainingen

Beste leden,

Met het oog op de recente stijgingen van het Coronavirus en de nieuwe maatregelen voor indoor sporten zien wij ons genoodzaakt tot en met de herfstvakantie de trainingen op te schorten.

Voor de +12 mag het al vanaf woensdag niet indoor, we willen voor ieders veiligheid dan ook deze week niet meer in gang steken, het risico vergroten door nog vlug één dag te trainen kan verstrekkende gevolgen hebben.
Voor -12 stoppen we ook, we moeten rekening houden met de lesgevers en ook mogen de kleedkamers niet meer gebruikt worden, waardoor we ook hier deze beslissing hebben genomen.

Het is met spijt in het hart dat we dit daarstraks met het bestuur samen besloten hebben, maar liever gezond blijven dan nadien spijt te hebben.

Dit was dit jaar een mogelijk risico, daarom hebben we jullie alleszins al tegemoet gekomen met onze Coronakorting die elk nieuw lid kreeg bij inschrijving.
Voor diegenen die er al bij waren verandert er in weze niks, lidgelden waren al opgeschoven naar begin volgend jaar.

Hopelijk mogen we jullie na de herfstvakantie in goede gezondheid terug welkom heten.

Groetjes en Stay Safe,

Juan Ponnet - Voorzitter

Trainingen oktober

Beste leden,

Deze week hebben we met ons bestuur samen gezeten naar aanleiding van de veiligheidsraad en de beschikbaarheid van de zalen.

Vanaf oktober gaan we ook terug op donderdag trainen, evenwel met alle maatregels respecterende.
Hiervoor gebruiken we ook de grote zaal, badminton word nog niet opgestart in oktober dus kunnen wij hier nog trainen.

De trainingen zullen nog steeds in bubbels gebeuren en zien er dus als volgt uit:

- Dinsdag -12 jaar van 18u45 tot 19u45
- Dinsdag +12 jaar van 20u00 tot 21u00  

- Donderdag -12 jaar van 18u45 tot 19u45
- Donderdag +12 jaar van 20u00 tot 21u00

Dus alle lessen in de grote zaal, handen ontsmetten bij aankomst en vertrek.

Via de Spond app krijgen jullie een uitnodiging, houd deze dus in de gaten en reageer zo snel mogelijk.
Zo kunnen we iedereen indelen en genoeg plaats voorzien.

Grtz,

Sandokan-Ryu
Juan Ponnet - Voorzitter

Heropstart lessen september:

Beste leden,

Na lange tijd en diverse vergaderingen hebben we als bestuur beslist om de trainingen in september in beperkte mate terug op te starten.

In beperkte mate betekent dat we enkel op dinsdag gaan trainen, verdeeld in twee groepen van -12 jaar en +12 jaar. Dit om Coronaproof te kunnen starten, tegen eind september evalueren we en nemen we ook de adviezen van de veiligheidsraad mee in overweging.

De -12 jarigen zullen kunnen trainen van 18u45 tot 19u45.

Tussen 19u45 en 20u00 gaan we de nodige ontsmettingen doen.

De +12 jarigen kunnen dan trainen van 20u00 tot 21u00.

Om dit te kunnen organiseren gaan we via de SpondApp alle trainingen voor september erop zetten, per training zul je enkel in het tijdslot van jouw leeftijd uitgenodigd worden. Gelieve hierop zo snel mogelijk te antwoorden van zodra u bericht krijgt zodat wij ook de nodige voorbereidingen kunnen treffen. Per lesblok zullen er 2 lesgevers zijn.

Bij het binnenkomen dienen de handen te worden ontsmet, en dat gaan we ook doen bij het verlaten van de zaal.
Jouw temperatuur zal ook gemeten worden bij het betreden van de zaal.
Er zijn geen toeschouwers toegelaten in de zaal.
De lesvolgers worden afgezet en kunnen de Dojo binnenkomen zonder begeleiders. Bij het ophalen wachten de begeleiders in de gang. Voor het omkleden in de kleedkamers mogen er maximum 4 personen tegelijkertijd binnen. We vragen ook, indien u symptonen van Corona zou vertonen om niet te komen trainen.

Denk er ook aan dat je in de schoolomgeving een mondmasker draagt!

We rekenen er ook op dat iedereen ook verder de regels respecteert.

Namens het bestuur,
Juan, Ivan en Lien.

Update Covid-19 - augustus 2020

 

Covid-19

 

Beste leden,

Het blijven moeilijke tijden, met de recente ontwikkelingen in het achterhoofd hebben we deze week met het bestuur (Lien, Ivan en Juan) overleg gehad om te bekijken hoe het verder moet betreffende de trainingen in de club.
Nog steeds stijgt de besmettingsgraad en we moesten afwegen wat veilig en wel is voor iedereen.
Ook hebben we gekeken hoe andere clubs in deze tijd zich profileren en organiseren.
We zitten natuurlijk met een contactsport en indoor trainingen worden afgeraden en zelfs verboden. Buiten trainen en toch 1,5m afstand houden is ook niet evident.

Daarom hebben we spijtig genoeg volgende beslissingen moeten nemen:

- Trainingen voor de maand augustus gaan niet door. Het is veiliger voor allen om niet te trainen.
        Deze maatregel word verder bekeken tegen eind augustus en hopelijk kunnen we met beter nieuws komen betreffende trainingen voor september.

- Demo voor septemberkermis gaat ook niet door. 
        Er is nog te veel onduidelijkheid hoe alles gaat evolueren. 
        Het organiseren om dit veilig te kunnen doen is ook niet werkbaar voor onze club.
        Tevens kunnen we ook niets voorbereiden doordat we ook niet kunnen trainen natuurlijk komende maand.
        Zelfs de brandweer heeft alles afgelast voor de kermis, we zijn ook nog niet zeker of de kermis doorgaat en indien wel hoe dit zal doorgaan.

Wel blijft de regel van kracht dat er voor het najaar geen lidgelden dienen betaald te worden, de maanden hiervoor hebben jullie allemaal al betaald en kunnen jullie zo compenseren.
Ook hebben we van onze federatie het nieuws gekregen dat verzekeringen ook zijn opgeschoven.

Hopelijk tot binnenkort,

Groeten namens het bestuur, 

Stay Safe,

Juan Ponnet - Voorzitter
+32 468 150739