Covid-19 - Situatie vanaf 1 november

 

Beste leden,

Volgend nieuws hebben we ontvangen aangaande de richtlijnen voor sporters tijdens de trainingen vanaf nu tot nader order betreffende Covid-19.

Deze komen van de Vlaamse sportfederatie.

Vermits we indoor zeker niet met meer dan 200 personen zijn, is het ok dat jullie de eerste keer dat jullie binnen komen het Covid Safe Ticket laten zien, dan hoeven jullie geen mondmasker te dragen wat ons betreft.

 

Situatie vanaf 1 november

Tijdens het sporten zelf gelden er geen beperkende maatregelen. Sportactiviteiten kunnen op een normale manier plaatsvinden. Er gelden wel enkele controlerende maatregelen voor publiek en met betrekking tot de toegang tot en het beheer van sportinfrastructuur. We sommen ze hier voor je op.

Maatregelen met betrekking tot het dragen van een mondmaker (vanaf 29 oktober!)

 • Van zodra je een indoor sportinfrastructuur betreedt, moet je verplicht een mondmasker dragen. Het mondmasker is verplicht voor iedereen in de gangen, tribunes en kleedkamers (behalve in de douche). Behalve voor wie een Covid Safe Ticket kan voorleggen en dit vanaf de ouderdom van 12 jaar.
 • Je mag het mondmasker tijdelijk afzetten om iets te eten of te drinken.
 • Tijdens het sporten moet je geen mondmasker dragen.
 • Het mondmasker is niet verplicht op plaatsen en evenementen waar het CST van toepassing is, met uitzondering van het personeel van fitnesscentra en van inrichtingen en plaatsen waar horeca-activiteiten uitgeoefend worden.

Publiek (onder voorbehoud van bevestiging op 29/10)

 • Er zijn geen beperkende maatregelen indien het publiek indoor onder de 200 personen en outdoor onder de 400 personen blijft. Houd wel rekening met de algemene verplichtingen voor het dragen van een mondmasker in publiek toegankelijke indoorinfrastructuur.
 • Bij meer publiek heb je als organisator twee opties:

JE WERKT ZONDER COVID SAFE TICKET

 • Beperkende maatregelen zoals social distance, mondmasker (enkel indoor) en handhygiëne blijven behouden
 • Het mondmasker mag tijdelijk afgezet worden als je op een vaste plaats zit of om te eten of te drinken.
 • Je moet goedkeuring vragen aan je lokaal bestuur: je vult een CERM-scan in en indien indoor ook een CIRM-scan
 • Het maximum toegelaten publiek is beperkt tot 3.000 personen indoor (of 100% van CIRM-capaciteit indien dit lager is dan 3.000) of 5.000 personen outdoor
 • Via een CIRM-scan kan je van deze maximum aantallen afwijken indien je je publiek in compartimenten tot max. 30% van de tribunecapaciteit kan laten plaatsnemen.

JE WERKT MET EEN COVID SAFE TICKET (VOOR IEDERE BEZOEKER)

 • Voor deze ‘massa-evenementen’ heb je de toestemming van je lokale bestuur nodig
 • Je hoeft geen beperkende maatregelen op te leggen
 • Het publiek is beperkt tot maximum 75.000 personen.
 • Ook voor massa-evenementen met minder dan 200 personen binnen of 400 personen buiten kan je met een Covid Safe Ticket werken. Informeer de deelnemers in dat geval duidelijk op voorhand.

Kinderen tot 12 jaar moeten net zoals voor de toepassing van het Digital Covid Certificate, ook voor het Covid Safe Ticket niet getest worden.
Je bent als organisator NIET verplicht de testmogelijkheid aan de ingang van het evenement aan te bieden.

Indoor infrastructuur

 • Je moet over een eigen actieplan inzake ventilatie en monitoring van de luchtkwaliteit beschikken. Bij de opmaak hiervan gebruik je het generieke implementatieplan ventilatie als leidraad.
 • Volgens het federale MB moet je verplicht CO2-meters plaatsen in alle besloten gemeenschappelijke ruimtes van inrichtingen die tot de sportsector behoren, met inbegrip van de fitnesscentra, waar meerdere mensen zonder mondmasker samenkomen voor een periode van langer dan 15 minuten. Voor sportinfrastructuur vallen enkel de sportruimtes en de kleedkamers hieronder (met uitzonderingen, zie verder)
  • De CO2-meter moet aanwezig zijn wanneer de activiteit plaatsvindt.
  • Deze CO2-meters moet je op een voor de bezoeker zichtbare plaats ophangen, maar niet naast open ramen of deuren en niet naast de uitgang van de ventilatie.
  • De CO2 meter moet je instellen op een waarschuwingsniveau van 900 ppm. Indien deze drempel wordt overschreden, moet je bijkomende beheersmaatregelen nemen op basis van het hogervermelde actieplan. Wordt de waarde van 1200ppm overschreden, bevelen we aan te voorzien in een erkend systeem voor luchtdesinfectie of luchtfiltratie die een luchtkwaliteit verzekert die gelijkwaardig is aan 900ppm.
  • Bijkomende tips over ventilatie en correct gebruik van CO2-meters vind je terug op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

UITZONDERINGEN

Het plaatsen van de CO2-meter is niet verplicht, maar wel aanbevolen:

 • wanneer je een publiek toegankelijk alternatief weergavesysteem in realtime kan voorzien (bijvoorbeeld als er reeds een centraal CO2 meetsysteem bestaat zoals bij een gebouwbeheersysteem).
 • in sportruimtes met een oppervlakte van minstens 400 m2, een hoogte van minstens 7 meter en met mechanische ventilatie of buitendeuren en -ramen die open kunnen. Deze ruimtes moeten wel beschikken over een actieplan ventilatie, zoals aangegeven in het basisprotocol sport en corona
 • in kleedkamers waar de bezoekers minder dan 15 minuten verblijven, op voorwaarde dat je hiervoor over een actieplan beschikt.

We adviseren om in dit actieplan ventilatie minstens volgende items op te nemen:

 • Individuen of sportgroepen mogen de kleedkamer niet langer dan 15 minuten gebruiken
 • Je moet een vrij tijdslot inlassen waarin individuen/sportgroepen de kleedkamer niet mogen gebruiken om maximaal te kunnen verluchten/ventileren.
 • Tijdens het gebruik van de kleedkamer houden de gebruikers het mondmasker zoveel mogelijk op (behalve tijdens het douchen).
 • Voor inspiratie verwijzen we naar het implementatieplan ventilatie voor extra maatregelen.

 

Groetjes,

 

Juan Ponnet - Voorzitter

Kwaliteitssterren 2021-2022

Beste leden, 

We zijn sinds kort weer opgestart, sommige leden hebben afgehaakt door de gekende Covid-reden maar er komen ook nieuwe sporters naar ons toe.
Als vereniging voor verdedigingssport zijn we heel blij dat er ook nieuwe mensen de weg vinden naar onze dojo maar ook dat we toch 85% van onze reeds aangesloten leden terugzien op de tatami.

Dit jaar mogen we dan ook weer trots zijn dat onze club kwaliteitssterren heeft behaald voor kwalitatieve jeugdwerking.
En deze voor de thema’s:
- Gezond en etisch sporten
- Promotionele activiteiten
- Communicatie
- Basiswerking

Zo mogen we stellen dat we als club en met name het bestuur en de lesgevers goed bezig zijn.
Dus alvast ook bedankt aan al diegenen die hieraan hebben meegewerkt.

Juan Ponnet - Voorzitter
+32 468 15 07 39​

 

Kwaliteitssterren - 2021-2022

Versoepelingen

Beste leden en vooral ouders / begeleiders,

Vermits er een aantal versoepelingen in voege zijn sinds 1 september mogen de ouders die kinderen komen afzetten ook terug in de zaal komen, maar dan wel met mondmasker.
Indien je wenst mag je ook terug als toeschouwer blijven waarbij je op de bank mag zitten en dan mag je jouw mondmasker afzetten éénmaal je plaats hebt genomen. Houd afstand van 1,5 m in gedachten.
Bij verplaatsingen zet je je mondmasker terug op.

Grtz

Juan Ponnet - Voorzitter
+32 468 15 07 39

Betere vooruitzichten

Beste leden,

Er zijn betere vooruitzichten in het Coronaverhaal, naar alle waarschijnlijkheid zullen de beperkingen voor indoor contactsport vanaf 1 juli van de baan geveegd worden naar aanleiding van de dalende cijfers.

Dit wil niet zeggen dat we onvoorzichtig te werk willen gaan, daarna zijn er maar 2 trainingen meer en dan is het vakantieperiode.
Dus gaan we deze trainingen tot 8 juli gewoon laten doorgaan op de huidige wijze, namelijk voor de kids tot en met 12 jaar.
Na de vakantieperiode plannen we in dat klein en groot weer terug normaal kan komen trainen.

Om dit te bewerkstelligen is er ook beslist om te starten op dinsdag 17 augustus zodat we alles goed kunnen voorbereiden met het bestuur nadat ook wij van onze vakantie hebben kunnen genieten.
Hoe en wat deze organisatie behelst zal nog aan jullie gecommuniceerd worden, maar we leven op HOOP.

Groetjes en Stay Safe,

Namens het bestuur.

Ledennamiddag 2021

Beste leden,

graag wil ik jullie nog eens herinneren aan de ledennamiddag van 4 juli.

De coronacijfers en maatregelen evolueren positief dus we kunnen met z'n allen gezellig samenkomen voor een hapje, een drankje, een gezellige babbel en natuurlijk om het 35-jarig bestaan van onze club te vieren.

Sommigen onder jullie hebben reeds de aanwezigheid bevestigd. Kunnen de anderen eens piepen in de agenda of het past? Ook als je er niet kan bijzijn, hoor ik het graag.

Feestelijke groetjes,

het bestuur

 

Ledennamiddag 2021

 

Opstart training voor -13 jarigen

Beste leden,

Corona blijft ons leven beheersen op alle vlakken, dus ook op sportief vlak.

We hebben met ons bestuur intern vergadering gehad en willen jullie onze beslissing meedelen:

Voor de + 13-jarigen ligt het trainen nog steeds stil, hiervoor mag je enkel outdoor trainen, met maximum 4 personen, trainers inclusief en met 1,50m afstand.
Dit is iets wat we in onze contactsport niet kunnen waarmaken.

We kunnen wel terug aan de slag met de - 13-jarigen. Hier gaan we dan ook in januari mee starten, telkens op dinsdag en donderdag van 19u tot 20u (joepiiiieeeeee).
Verdere evaluatie voor de komende maanden volgt. We trainen wel altijd in de grote zaal voor de gekende redenen.

Betreffende de maatregelen gelden dezelfde die iedereen intussen al wat kent:

 • Handen voor en na ontsmetten.
 • Geen publiek in de zaal.
 • Ouders zetten hun kinderen af aan de deur en vertrekken dan terug. Eveneens bij het ophalen mag je tot aan de deur.
 • Ouders dragen hun mondmasker voor het afzetten en proberen 1,50m afstand onderling te houden.    
 • Geen gebruik van kleedkamer of douche, dus kinderen komen in hun kimono naar de Dojo.
 • Na de training ontsmetten van gebruikt materiaal.

Vermits we terug beginnen trainen dienen ook de verzekeringen in orde te zijn, naar diegenen die kwamen te vervallen is er een mail gestuurd om dit in orde te brengen. Doe dit dus zeker voor je weer op de Tatami komt.

Voor de lidgelden van de +13-jarigen gaan we nog niets rekenen, we zullen dit pas beginnen aanrekenen als we terug starten met trainen.
Voor de lidgelden van de -13-jarigen is het zo dat er in januari terug dient betaalt te worden, deze zullen jullie ook per mail krijgen in de eerste helft van januari.

Vermits we niet weten wat de toekomst biedt gaan we in plaats van 6-maandelijks te betalen dit jaar een 3-maandelijkse verrekening maken. Dit betekent dat je nu betaald voor januari, februari en maart. Een volgende afrekening zal dan begin april komen en dit voor april mei en juni. En de laatste afrekening van dit jaar zal in september komen, dit dan voor de resterende 4 maand. Juli en augustus wordt er zoals steeds niets aangerekend.

Betreffende de aanwezigheid, reageer zeker op tijd op de Spond App zodat we ons kunnen organiseren aan de hand van het aantal aanwezigen.

Hou het intussen veilig en verder wens ik jullie namens het bestuur een gelukkig nieuwjaar.
 

Ledennamiddag 2021

Beste leden,

we hopen dat jullie allen gezond en wel zijn en dat jullie een fijne kerst hadden.

Jammer genoeg gooit Corona nog steeds roet in het eten en kan de nieuwjaarsreceptie op 9 januari niet doorgaan. Maar niet getreurd, uitstel is geen afstel.

We hebben namelijk een goede reden om feest te vieren: zo bestond onze club afgelopen mei 35 jaar! Daarom maken we van de uitgestelde nieuwjaarsreceptie een groot feest. Allen welkom op 4 juli voor onze ledennamiddag. Voor meer details, zie bijlage. Kom jij ook?

 

Feestelijke groetjes,
het bestuur

Ledennamiddag 2021

 

Najaar 2020

Beste leden,

Intussen heeft iedereen zijn cadeautje van de Sint in ontvangst mogen nemen, normaal word zoiets op training uitgedeeld maar vermits alles stil ligt heb ik met de Sint overeengekomen dat ik dit aan jullie bezorgde.

Ik breng hier even het nieuws dat te verwachten was in dit rare jaar.
We hebben richtlijnen dat we tot 13 december niet meer indoor mogen trainen, en we zien ook geen versoepeling meer tegen die tijd. Dan waren er nog twee trainingen en lagen we weer twee weken stil.
Daarom is er beslist om tot en met nieuwjaar geen risico te lopen en geen trainingen meer te voorzien.
Volgens ons is dit de beste en veiligste oplossing die we als bestuur kunnen en durven nemen.

Intussen blijven we natuurlijk vooruit plannen, we zitten zeker niet af te wachten.
De kalender voor komend jaar is ook reeds klaar, ik zal jullie die digitaal doorsturen.
De trainingen vanaf nieuwjaar zijn al ingepland voor een gans jaar en de zaal is al gereserveerd voor het voorjaar.
Ook onze nieuwjaarsreceptie is al gepland, locatie is geregeld, hier krijgen jullie in de komende dagen een uitnodiging in jullie mailbox van onze lieftallige secretaris Lien. Zij zal notie nemen van jullie antwoord of je al dan niet kan komen. 

Al dit is natuurlijk allemaal onder voorbehoud en afhankelijk van wat de maatregelen zullen worden vanaf 1 januari 2021. Hopelijk kunnen we wat meer trainen in het nieuwe jaar...

Houd intussen alles veilig en draag zorg voor elkaar en dan zien we elkaar terug in betere tijden.

Namens het bestuur,
Sandokan-Ryu
Juan Ponnet - Voorzitter