Voorzitter Juan Ponnet Juan Ponnet
Penningmeester Ivan De Fré Ivan
Secretaris Lien De Braeckeleer Lien