Gordelverhogingen

        Witte gordel   Rens
Brent (14 mei)
Sura (9 juli)
  Stripe       Stripe Sietse (26 feb)
Wout (30 april)
Yenthe (9 mei)
  Stripe Stripe        Stripe Stripe   
  Stripe Stripe Stripe        Stripe Stripe Stripe   
             
Gele gordel  

Ilyas (26 maart)
Arwen (30 april)
Peyman (5 sept)

  Oranje gordel  

Gerrit (20 dec)
Wim (4 juli)

  Stripe       Stripe  
  Stripe Stripe        Stripe Stripe  Jana (9 april)
Fir (9 juli)
  Stripe Stripe Stripe       Stripe Stripe Stripe   
             
Groene gordel       Blauwe gordel   Cato
Lien
             
Bruine gordel   Miguel   Zwarte gordel Stripe  
          Stripe Stripe Freddy
Juan
Yvan
          Stripe Stripe Stripe