Wat is Jiu-Jitsu?

Ju-Jitsu is een Japanse krijgskunst en betekend letterlijk vertaalt “zachte kunst” of nog correcter “soepele techniek”. 
Het woord zacht is hier niet echt op zijn plaats want, men leert zich hier effectief verdedigen 
met een verscheidenheid van grepen, worpen, slag en schoptechnieken. 

Jiu-JitsuHet is een zelfverdedigingskunst waarmee men in een paar seconden een aanvaller kan controleren of uitschakelen. 
De beoefenaar ervan heet een jujitsuka.
Het ju-jitsu is een zeer technische zelfverdedigingskunst.
Het oefenen van met name bepaalde subtielere technieken dient doorgaans veelvuldig herhaald te worden 
voordat deze technieken effectief kunnen worden toegepast.

Geschiedenis

De geschiedenis van de Ju-Jitsu gaat zeker 3 eeuwen terug. 
Men zegt dat Ju-Jitsu oorspronkelijk uit China komt. 
Rond 1690 moet in China, Akijama Shirobei Yashitoki, een arts van Japanse afkomst geleefd hebben. 
Op een bijeenkomst van een religieuze sekte zag Akijama een speciale gevechtsmethode.
Hij liet zich inwijden in deze aparte kunst en was deze na geruime tijd eigen. 
Eén groot probleem bleef hem maar dwarszitten, hij kende de uitwerking van de grepen, 
maar had zelf ook nog geen methode om zich te weren wanneer deze grepen op hem toegepast werden. 
Toen Akijama terug in Japan was, zag hij hoe de takken van de kerselaar braken
en deze van de wilg meegaven met de wind tijdens een hevig stormweer. 
Akijama had nu de oplossing van zijn probleem gevonden: ‘meegeven om te overwinnen’
en met deze gedachte als uitgangspunt gelukte het hem om uit de moeilijkste grepen te bevrijden.

Vanaf het einde van de 17 eeuw werd Ju-Jitsu geperfectioneerd.Samurai
Vooral de Samoerai gingen zich in deze kunst bekwamen, want indien zij ontwapend werden,
moesten zij zich met de blote hand kunnen verdedigen. 
Ongeveer 200 jaar hebben zij deze krijgskunst in hun kast geheim gehouden.
Volgens de geschiedschrijving zou het Ju-Jitsu een tijdje op sterven na dood geweest zijn, 
maar de Duitse dokter Baelz, docent aan de universiteit van Tokio, blies het nieuw leven in. 
We zijn dan al over de helft van de 19 eeuw (omstreeks 1886 kwam in Japan een einde aan hun feodaal stelsel) 
en vele samoerais gingen toen les geven in Ju-Jitsu om in hun levensonderhoud te voorzien.
Eén van de leerlingen van Baelz , Jigoro Kano, legde de grondslagen van het huidige judo. 
In 1882 opende hij zijn eigen school ‘Kodokan’ en stuurde verschillende van zijn leerlingen 
naar Europa en de Verenigde Staten om les in Judo en Ju-Jitsu te geven.
In de jaren 20 werd de Ju-Jitsu in België ingevoerd.