Het is niet de bedoeling om kinderen te leren vechten.
Er wordt juist de nadruk gelegd op het verdedigen en dat elk vermeden gevecht een gewonnen gevecht is.
Bovendien is Ju-Jitsu een disciplinaire sport waar beleefdheid en respect voor de leraar(sensei) en de medeleerlingen een erg belangrijke rol spelen.
Ju-Jitsu kan ook bezwaarlijk een gewelddadige sport genoemd worden daar er beheerst en aandachtig gewerkt wordt.

Bij Ju-Jitsu club Sandokan Ryu kunnen kinderen vanaf 6 jaar terecht om via een voor hen  speciaal uitgebalanceerd programma les te krijgen.