Ju-Jitsu: een verantwoorde sport voor kinderen

Het is niet de bedoeling om kinderen te leren vechten.
Er wordt juist de nadruk gelegd op het verdedigen en dat elk vermeden gevecht een gewonnen gevecht is.
Bovendien is Ju-Jitsu een disciplinaire sport waar beleefdheid en respect voor de leraar(sensei)
en de medeleerlingen een erg belangrijke rol spelen.
Ju-Jitsu kan ook bezwaarlijk een gewelddadige sport genoemd worden daar er beheerst en aandachtig gewerkt wordt.
Bij Ju-Jitsu club Sandokan Ryu krijgen de kinderen volgens een speciaal voor hen uitgebalanceerd programma les.

jiu-jitsu for kids