Bij kwetsuur gelieve ons zo snel mogelijk te verwittigen !

Elk ernstig kwetsuur opgelopen tijdens de trainingen, demonstraties of wedstrijden
dient binnen de 23 UUR aan de verzekering doorgegeven te zijn met beschrijving.
(zie clubreglement)

Download het ongeval aangifte formulier van ARENA.